Klej izolacyjny KS1000

Skład chemiczny po wysuszeniu – wagowo:
Al2O3 – min 30%
SiO2   – max 70%

kolor – jasno beżowy
Sposób nanoszenia – szpachla, twardy pędzel.

Temperatura stosowania: 1200 oC Read More

Cement Górkal 70

Cement wysokoglinowy GÓRKAL 70 jest materiałem wiążącym dla wyrobów ogniotrwałych. Biały kolor produktu powoduje, że cement wysokoglinowy GÓRKAL 70 znajduje również zastosowanie w mieszankach betonów ogniotrwałychj. Brak dodatków i modyfikatorów w cemencie GÓRKAL 70 sprawia, że ryzyko negatywnej interakcji z innymi składni o temperaturze stosowania powyzej 1400 stopni. Read More

Piece do wypieku chleba i pizzy

Szamotowy piec do wypieku chleba, pizzy i pieczenia mięsa

Cegły szamotowe

Zestaw wyrobów do budowy pieca:

  1. Beton izolacyjny na podstawę
  2. Płyty szamotowe na ściany
  3. Płyty szamotowe na spód pieca
  4. Cegły izolacyjne szamotowe
  5. Kliny leżące – 2 rodzaje na sklepienie
  6. Opory do klinów
  7. Beton izolacyjny na izolację sklepienia
  8. Kit ogniotrwały ŻARTMET SZAMOT
  9. Klej ogniotrwały zduński KAMMAL
  10. Szablon do układania sklepienia

Read More

Zaprawa Blakite

Zaprawa Blakite jest wysoce ogniotrwałą zaprawą o kolorze ciemnoszarym, która posiada cechę dobrego wiązania wody. Opracowana szczególnie do układania izolacyjnych cegieł żaroodpornych, odpowiednia też do wykorzystania dla cegieł wysokoogniotrwałych Read More

Zaprawa szamotowa

Zaprawa szamotowa jest to mieszanka szamotu i gliny surowej oraz dodatków w postaci 0,15 kg cementu portlandzkiego i szkła wodnego. Zaprawa służy do łączenia cegieł i płyt szamotowych. Read More

Płyty uszczelkarskie Gambit

Bezazbestowe płyty uszczelkarskie serii GAMBIT AF są nowoczesnymi materiałami przeznaczonymi do wykonywania uszczelnień technicznych (na szeroki zakres ciśnień i temperatur) oraz kontaktu z wieloma różnorodnymi mediami technicznymi. Są one kompozytem najwyższej jakości włókien aramidowych, Read More