Mata izolacyjna Cerafiber

Maty izolacyjne Cerafiber TM, Cerachem TM Fiber i Cerachrome TM Fiber posiadają doskonałą stabilność chemiczną oraz doskonałą wytrzymałość zarówno przed jak i po wygrzewaniu. Mają wyjątkowe właściwości izolacyjności akustycznej Read More