Cegły izolacyjne JM

Cegły ogniotrwałe JM wykonane są z glin ogniotrwałych o wysokiej czystości ze stopniowo wzrastającym udziałem tlenku glinu oraz starannie nasycane wypełnieniem organicznym, które wypala się podczas procesu produkcji dając jednolitą kontrolowaną strukturą porowatą. Dla uzyskania wymaganych tolerancji wszystkie sześć ścian każdej cegły są obrabiane mechanicznie.

Thermal Ceramics jest producentem pięciu gatunków cegieł odpornych na wysokie temperatury:

  • JM 23 / 125 0.5L – do 1260°C
  • JM 26 / 140 0.8L – do 1430°C
  • JM 28 / 150 0.9L – do 1540°C
  • JM 30 / 160 1.0L – do 1650°C
  • JM 32 / 170 1.2L – do 1760°C

Zastosowanie cegły ogniotrwałej JM:

Izolacyjne cegły ogniotwałe JM zaleca się do wykorzystania jako pierwsza warstwa wyłożenia ogniotrwałego lub jako tylna izolacja za innymi wyłożeniami ogniotrwałymi w paleniskach, piecach do wypalania, kanałach ogniowych, rafinacyjnych komorach i piecach grzewczych, regeneratorach, wytwórniach i magistralach gazu, piecach wgłębnych, piecach wyżarzania odprężającego, komorach reaktorów i podobnych wysokotemperaturowych urządzeniach przemysłowych.