Cement Górkal 70

Cement wysokoglinowy GÓRKAL 70 jest materiałem wiążącym dla wyrobów ogniotrwałych. Biały kolor produktu powoduje, że cement wysokoglinowy GÓRKAL 70 znajduje również zastosowanie w mieszankach betonów ogniotrwałychj. Brak dodatków i modyfikatorów w cemencie GÓRKAL 70 sprawia, że ryzyko negatywnej interakcji z innymi składni o temperaturze stosowania powyzej 1400 stopni.

Typowy skład chemiczny Proces produkcji cementu GÓRKAL 70 przebiega pod ścisłą kontrolą, co w efekcie daje stabilny skład chemiczny. zawartość – Al2O3 69 – 71 zawartość – CaO 28 – 30 zawartość – SiO2 mniej niż 0,5 zawartość – Fe2O3 mniej niż 0,3 Właściwości specjalne Ogniotrwałość zwykła min. 158 sP Ciężar właściwy 3,0 g/cm3 Gęstość nasypowa 1,1 g/cm3 Powierzchnia właściwa wg Blainea 4200 cm2/g – 4500 cm2/g Wielkość ziaren w przedziale 0 – 63 micro;m min. 88

więcej na stronie sklepu firmowego Fenixus s.c.:

Cement Górkal 70 w palecie 1000kg

tel. 881 933 283, 664 776 989, 602 441 882