Cement ogniotrwały Górkal 70

GÓRKAL 70 jest materiałem wiążącym dla wyrobów ogniotrwałych. Biały kolor produktu powoduje, że cement wysokoglinowy GÓRKAL 70 znajduje również zastosowanie w mieszankach producentów chemii budowlanej. Brak dodatków i modyfikatorów w cemencie GÓRKAL 70 sprawia, że ryzyko negatywnej interakcji z innymi składnikami mieszanki jest niewielkie.

Ogniotrwały cement GÓRKAL 70 jest spoiwem hydraulicznym, stosowanym do produkcji betonów, zapraw i mas ogniotrwałych. Cement GÓRKAL 70 jest wytwarzany z wysokojakościowych surowców, charakteryzuje się on wysoką zawartością tlenku glinu. Fazy mineralne obecne w cemencie GÓRKAL 70 decydują o jego wyjątkowych własnościach. Cement ten posiada stabilny skład chemiczny i w krótkim czasie osiąga bardzo dobre własności mechaniczne. Ze względu na swoją ogniotrwałość może być wykorzystywany do pracy w temperaturze do 1700oC.

Zastosowanie:

Cement GÓRKAL 70 jest szeroko stosowany w różnych gałęziach przemysłu:

 • w energetyce,
 • w ciepłownictwie,
 • hutnictwie żelaza i metali nieżelaznych,
 • przemyśle szklarskim i ceramicznym,
 • przemyśle chemicznym i cementowym.

Można z niego wykonywać obmurza monolityczne bezpośrednio na miejscu pracy lub stosować wykonane z jego udziałem prefabrykaty.

Typowy skład chemiczny:

Proces produkcji cementu GÓRKAL 70 przebiega pod ścisłą kontrolą, co w efekcie daje stabilny skład chemiczny.

 • zawartość Al2O3 : 69 – 71%
 • zawartość CaO : 28 – 30%
 • zawartość SiO2 : mniej niż 0,5%
 • zawartość Fe2O3 : mniej niż 0,3%

Właściwości specjalne:

 • Ogniotrwałość zwykła min. 158 sP
 • Ciężar właściwy 3,0 g/cm3
 • Gęstość nasypowa 1,1 g/cm3
 • Powierzchnia właściwa wg Blaine`a 4200 cm2/g – 4500 cm2/g
 • Wielkość ziaren w przedziale 0 – 63 µm min. 88%

Skład mineralogiczny:

FAZA PODSTAWOWA:

 • monoglinian wapnia CA
 • dwuglinian wapnia CA2

FAZY TOWARZYSZĄCE:

 • siedmioglinian dwunastowapniowy C12A7
 • odmiana tlenku glinu Al2O3

Właściwości hydrauliczne:
GÓRKAL 70 charakteryzuje się krótkim czasem wiązania:

 • początek nie wcześniej niż po 90 min
 • koniec nie później niż 8 godzin

Właściwości mechaniczne

Cement GÓRKAL 70 w krótkim czasie osiąga bardzo dobre własności mechaniczne. Jego zastosowanie w betonach ogniotrwałych bardzo skraca czas wykonywania wszelkich prac i przynosi duże korzyści ekonomiczne:

 • wytrzymałość na zginanie po 24 h >5 Mpa,
 • wytrzymałość na ściskanie po 24 h >30 Mpa.

Wysoka jakość tego cementu oraz odpowiednie opakowanie pozwalają na przechowywanie go przez okres 6 miesięcy.