Masy izolacyjne Fiber Plast

Fiber Plast – ogniotrwała masa będąca suchą mieszaniną granulatu z włókien, spoiw oraz plastyfikatorów.


Charakterystyka masy izolacyjnej:

 • dobra plastyczność i smarność
 • niska kurczliwość w procesie suszenia i wypalania
 • odporne na nagłe zmiany temperatur
 • nie pęka, nie łuszczy się
 • gotowy do pracy po wysuszeniu
 • dobra przyczepność do większości podłoży
 • dobrze wypełniający trudno dostępne przestrzenie
 • obrabialne mechanicznie

Masy izolacyjne

Zastosowanie masy izolacyjnej Fiber Plast:

 • zabezpieczenie i naprawa pokryw kadzi odlewniczych
 • termiczne zabezpieczenie konstrukcji stalowych
 • zabezpieczenie izolacyjnych modułów z włókna ogniotrwałego, płyt, mat ogniotrwałych
 • wypełnienie drzwiczek wzierników i włazów kotłów grzewczych
 • izolacja korytek kablowych, kabli elektrycznych
 • izolacja kanałów spalinowych
 • naprawa uszkodzonych zużytych wykładzin jednostek grzewczych
 • sporządzanie różnego rodzaju uszczelnień
 • środek usztywniający maty ogniotrwałe
 • zapobiega rozwłóknianiu wyłożeń
 • zalecana przy osadzaniu palników
 • zamiennik tektury ogniotrwałej
 • oraz wiele innych