Mata izolacyjna Cerafiber

Maty izolacyjne Cerafiber TM, Cerachem TM Fiber i Cerachrome TM Fiber posiadają doskonałą stabilność chemiczną oraz doskonałą wytrzymałość zarówno przed jak i po wygrzewaniu. Mają wyjątkowe właściwości izolacyjności akustycznej jak i termicznej. Szeroki zakres dostępnych gęstości i grubości umożliwia bardzo efektywne wykorzystanie zróżnicowanych właściwości termicznych w szerokiej gamie zastosowania tych produktów;

 • Cerablanket – do 1260 oC
 • Cerachem Blanket – do 1425 oC
 • Cerachrome Blanket – do 1425 oC

wysokotemperaturowe materiały izolacyjne – Superwool Plus

Zastosowanie maty izolacyjnej:

 • Wyłożenie pieców i palenisk
 • Izolacja kotłów
 • Regulacja temperatury wygrzewania
 • Izolacja korony pieców szklarskich
 • Uszczelnienie drzwi pieców
 • Wyłożenie kanałów
 • Izolacja rurociągów
 • Bariery cieplne w przemyśle motoryzacyjnym
 • Izolacja dla zmniejszenia naprężeń miejscowego w spoinach
 • Filtry do mediów wysokotemperaturowych
 • Izolacja reaktorów nuklearnych
 • Izolacja turbin gazowych i parowych