Papier z włókna ceramicznego

Papier ceramiczny – izolacja z włókna ceramicznego w postaci cienkiego filcu o grubości od 1 do 6mm. Produkowany jest w trzech rodzajach: dla temperatury klasyfikacyjnej 1260°C, 1430°C oraz 1600°C. Jest to materiał nieorganiczny z dodatkiem spoiw organicznych, łatwy do cięcia i układania na nieregularnych powierzchniach.

Główne zastosowania to:
– wypełnienie szczelin dylatacyjnych w wyłożeniach ogniotrwałych (betonowych, z prostek izolacyjnych),
– warstwa amortyzująca i wyrównująca pod kształtkami ceramicznymi (kształtki palnikowe, wyłożenia koryt spustowych metali nieżelaznych, inne),
– cienkościenna izolacja pancerza urządzeń grzewczych i pieców do obróbki cieplnej,
– uszczelnienia termiczne.